Ido-Info przedstawia

IDO, KLUCZ DO SZERSZEGO ŚWIATA

Witaj na stronie Ido-Info, polskim odgałęzieniu języka międzynarodowego Ido. Tu można przeczytać, co to jest Ido. Tu także można znaleźć: Ido w prasie, nowości o Ido (novaji), kursy, teksty z pism (revui) w języku Ido jak: Progreso, La Kordiego Geyal, Kuriero Internaciona, i "Ido-Saluto!". Krótko o muzyce, kinie, polityce, kulturze i wielu innych, wszystko w języku Ido.

Książki o i w Ido można kupić w księgarniach (librerii).

Można dyskutować w języku Ido otrzymując bezpłatnie "Ido-listo", elektroniczne zgłoszenie z hasłem, proszę wysłać na adres:

Subscribe to Idolisto

idolisto archive

Hosted by eGroups.com

Wówczas otrzyma się zgłoszenia innych idistów i można uczestniczyć w dyskusji.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: Vlado Yakovenko

Kun granda danko a Vlado Yakovenko, Bialobrzegi, qua realigis ca texto.

 

Strona Ido-Info, polskim odgałęzieniu języka międzynarodowego Ido