I D O - R U M A N I A

da  F e r n a n d o   Z A N G O N I

En ta internet-pagino esas plura laboruri Idala, bela riedituri o verki originala da nia samideano sioro Fernando Zangoni, laborema samideano Italiana. Omna dokumenti esas tre utila por lernar la linguo internaciona Ido, mem por ti qui ne savas la Rumana. Deskargez e juez ta valoroza dokumentraro!
Ta ret-pagino existas danke la kunlaboro da Frank Kasper, qua helpis Editerio Krayono evitar la desaparo de la laboruro da sioro Zangoni, lon Editerio Krayono (e supozeble la Idistaro) sincere gratitudas.

I - Detaloza IDO-kurso en la Rumana.

Ido-kurso en la Rumana: (unesma tomo, dek e du lecioni) di la linguo internaciona, da sioro José Miguel LOPEZ, di la Ido-Societo Hispana, tradukita aden la Rumana da Fernando Zangoni.

II - Vortaro IDO-Rumana.

La vortaro Ido-Rumana: (8000 vorti) da Fernando Zangoni, anke kontenas la vorti di la lexiko da C. De Cock (1992) ed olti di la lexiko da R. B. Carnaghan (2001).

 

Lasta aktualigo: 28ma di junio 2008.          Ido-Italia - Ido-Europa - Publikaji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………