Rezumo pri l'artiklo pri Ido aparita ye la 16.08.2003 en la revuo "Neues Deutschland

 

 

- Eberhard Scholz propozis a siorino Christine Matte,  jurnalistino che la Est-Germana revuo

   "Neues Deutschland, skribar raporto pri la konfero
- El expektis multa partoprenanti.
- Esis surprizo por el, ke la mikra konfero esis vere internaciona.
- El konstatis, ke la majoritato di l'Idisti esas evanta viri.
- El questionis quanta personi parolas Ido, l' informi, quon el recevis esis taxita.

 
. Alfred Neussner dicis:"Ni anke ne savas, quanta personi parolas la Polona linguo:"
- Siorino Matte nomas l' Idisti l' elito di la mondo.
- l' okaziono di la hikeala konfero esis la 150a naskodio di Wilhelm Ostwald - l' Idisti tre bone savas la  

  fakti pri lua vivo.
- kurta rezumi di l' historio di Ido

 . 1880 Volapük kreesis.
 . 1887 Zamenhof kreis Esperanto.
 . 1900 ciencisti decidis introduktar projetita linguo, ma nula existanta esis sat bona - tamen on decidis introduktar
    Esperanto - kondicione ke on mustas perfektigar ol.
 la nova perfektigita linguo Ido naskis, ma Zamenhof preferis sua Esperanto.
- Ido = Idiomo por omni (l' expliko di nomo IDO).
- L' Idisti kredas, ke Ido esos sucesoza

 . "Kande on ne plus havas ideali on povas suocidar." dicis Eberhard Scholz
- El skribis pri Idisti:
 . Alfred Neussner lernis la linguo 1945 ye laboro da kolego.
 . Heidi Neussner parolis Esperanto - sua spozo Alfred docis ad el Ido.
 . Eberhard Scholz lernis Ido de Günter Anton, per to il konstatis, ke il nur povas parolar 3% Angla linguo pos
   plura yari en la skolo
   Ma pos kurta tempo il povis parolar 80% Ido.
 . Frank Kasper lernis Ido de Eberhard Scholz kom puerulo dum sua vakanci
 . Katarzyna Tempczyk - lernis l'Angla linguo - tre desfacila linguo, Esperanto - facila linguo ed Ido esas facilega  

   linguo.
 . James Chandler konstatis, ke on ne povas voyajar tra la mondo kande on nur parolas l'Angla linguo. La 

   majoritato di homi ne parolas ica linguo. Ma per Ido on konocas plura vorti di plura lingui.
 . Don Gasper lernis Ido kom puerulo. Il tre engajis su politikale dum la milito en Vietnam. Il kredas, ke Ido esus moyeno 

   por introduktar vera komuna mond-politiko kontre hegemoniala politiko di un stato.

Anke Ostwald pensis simile.
- Ostwald engajis pri Mond-Germana linguo pos 1918 - mala afero por Ido e l' Idisi
- argumenti por ido:

 . Ido esas racionala.
 - La historio dil Ido-movemento:

 . Dum la 20esma yari dil 19esma yarcento Germania esis centro di Ido-movemento.
 . On postulis Ido kom linguo di laboristi.
 . Hitler interdiktis Ido - il preferis Mond-Germana linguo.
 . en l'olima GDR Ido esis:

   - ante 1965 moyeno di kapitalismo por trublar la socialismo.
   - pos 1965 moyeno por parolar pri socialismo
 . Cadie en unionita Europa Ido esas moyeno por agar komune:
   - en l'Europana parlamento on parolas multa lingui, ma se on parolus Ido la komunikado esus plu
     chipa.
- Pro quo ne omna persono parolas Ido? - La homaro sequas la plu granda forci:
  . On parolis la Latina linguo kande la Romana imperio esis forta, la Franca linguo dum la tempo di Louis XIV, 

    cadie l'Angla linguo, morge forsan la Japoniana linguo.... od Ido.
- Miraklo: Alfred ed Eberhard ek Germania parolis en Germania Ido.

La jurnalistino skribis tre objektale. El ne diskriminis ni Idisti.

Ca rezumo esas facita da

Marion Kasper

Germana Ido-Societo

 

Hagnau, ye la 22esma di agosto 2003
 

Retre a la raporto pri l'Ido-konfero 2003

Retre a la komencpagino dil ULI