1. kappale  –  Unesma Leciono

 

 

Substantiivit

Idossa substantiivin tunnistaa helposti, sillä kaikki substantiivit päättyvät o-kirjaimeen: kato ‘kissa’, hundo ‘koira’, tablo ‘pöytä’.

 

Artikkeli

Idossa ei ole epämääräistä artikkelia kuten englannissa a, an, ruotsissa en, ett tai saksassa ein, eine. Riittää kun sanotaan ovo ‘muna’, tablo ‘pöytä’.

 

Määräinen artikkeli on la kuten englannissa the, ruotsissa den, det, saksassa der, die, das. Esim. matro ‘(yleensä joku) äiti’, la matro ‘(puheena oleva) äiti’.

 

Suomen kielessä määräistä artikkelia ja sen käyttöä vastaa joskus demonstratiivipronomini (tämä, tuo, se, nämä, nuo, ne), joskus objektin sijan valinta, esim. Juon vettä / veden = Olen juomassa vettä. (Huom. futuurinen Juon veden ilmaistaan idossa futuurisella verbimuodolla.)

 

Esar

Idon sana es merkitsee kaikissa persoonamuodoissa ‘olen, olet, on, olemme, olette, ovat’. Es on lyhyt muoto sanamuodosta esas, ja molempia muotoja käytetään yleisesti.

 

Vortaro (Sanasto)

Opettele seuraavat sanat ulkoa:

buxo  -  laatikko

hundo  -  koira

tablo  -  pöytä

vu  -  Te

yunino  -  nuori, tyttö

sur  -  (prepositio: jollakin, jnk päällä)

domo  -  talo

kato  -  kissa

esar  -  olla

yuno  -  nuori

en  -  (prepositio: jossakin, jnk sisässä)

la  -  (määräinen artikkeli)

gardeno  -  puutarha

muso  -  hiiri

me  -  minä

yunulo  -  nuori, poika

sub  -  (prepositio: jnk alla)

 

Exercaro 1 (Harjoitus 1)

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Maria es yunino.

2. Kalle es yunulo.

3. La domo es en la gardeno.

4. Me es en la gardeno.

5. Me es en la domo.

6. Vu es en la domo.

7. Vu es sub la tablo.

8. Hundo es sur la tablo en la domo.

9. Rex es hundo.

10. Viljami es kato.

11. La hundo es en la domo.

12. La kato es sur la tablo.

13. La buxo es sub la tablo.

14. La kato es sur la buxo.

15. La muso es en la domo.

16. La muso es en la buxo.

17. La muso es sub la tablo.

 

Verbit: Preesens

Myös finiittiset verbit on idossa helppo tunnistaa, sillä esimerkiksi kaikki preesensissä olevat verbit päättyvät muotoon -as.

 

Preesens ilmaisee nykyhetkessä tapahtuvaa tekemistä:

Me vidas la hundo. ‘(Minä) näen koiran.’

Vu tushas la kato. ‘(Te) koskette kissaa.’

Suomen kielessä persoona näkyy aina persoonapäätteestä, joten persoonapronomini ei ole suomennoksissa välttämätön.

 

Nykyhetkessä tapahtuvaa tekemistä voidaan ilmaista suomessa ainakin kahdella tavalla:

Me lektas la libro. ‘Minä luen kirjaa.’, ‘Minä olen lukemassa kirjaa.’

Idossa käytetään siis vain tätä yhtä tapaa. (Suomessa preesens-muotoinen verbi voi ilmaista myös futuuria, mutta samalla myös objektin sija vaihtuu, esim. Minä luen kirjan.)

 

Ed / e

Idoksi ‘ja’ on ed, jonka lyhyempi muoto on e. Yleensä ed-muotoa käytetään, kun seuraava sana alkaa vokaalilla, ja e-muotoa, kun seuraava sana alkaa konsonantilla. Kumpikin muoto on täysin valinnainen, ja niiden käyttö riippuu puhujan tottumuksesta.

 

Huomaa, että sama koskee myös seuraavia kolmea muuta sanaa: ad / a, od / o, kad / ka.

 

Vortaro

drinkar  -  juoda

manjar  -  syödä

prizar  -  pitää, tykätä (jstak) (idossa: pitää “jk”)

regardar  -  katsoa

tushar  -  koskea (jtak / jhk) (idossa: koskea “jk”)

aquo  -  vesi

lakto  -  maito

pomo  -  omena

stulo  -  tuoli

havar  -  (jllak) olla (jtak), omistaa

lektar  -  lukea

promenar  -  kävellä, kulkea

e / ed  -  ja

vidar  -  nähdä

fenestro  -  ikkuna

libro  -  kirja

pordo  -  ovi

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me havas hundo.

2. Me vidas la hundo.

3. La hundo vidas me.

4. Me prizas la hundo.

5. Me prizas lakto.

6. La hundo havas la lakto.

7. La kato drinkas la lakto.

8. Vu drinkas lakto.

9. Me havas la pomo.

10. Me manjas la pomo.

11. La yuno manjas la pomo.

12. Me regardas la muso.

13. La muso vidas la aquo.

14. La muso manjas la libro.

15. La libro es sur la tablo.

16. Vu lektas la libro.

17. Vu lektas la libro.

18. La kato regardas me.

19. La kato regardas la pordo.

20. Vu tushas la pordo.

21. La kato tushas la fenestro.

22. Me tushas la fenestro.

23. Me promenas en la gardeno.

24. Vu e la hundo promenas en la gardeno.

25. La tablo e la stulo es en la domo.

 

Vortaro

Bona jorno.  -  Hyvää päivää.

Til rivido.  -  Näkemiin.

Quale vu standas?  -  Kuinka voitte?

Tre bone, danko.  -  Oikein hyvin, kiitos.

 

Nyt osaat aloittaa keskustelun, kun tapaat toisen idistin tai käyt kongressissa tai kansainvälisessä kokouksessa.

 

Konversado (Petrin ja Marian keskustelu.)

P: Bona jorno!

M: Bona jorno!

P: Quale vu standas?

M: Tre bone, danko. Quale vu standas?

P: Tre bone, danko.

M: Til rivido!

P: Til rivido!

 

Exercaro 3

1. Harjoittele keskustelun ilmauksia.

2. Mieti tuntemiasi asioita idoksi: koske oveen ja sano “Me tushas la pordo”, lue kirjaa ja sano “Me lektas libro”, jne. Yritä keksiä mahdollisimman monta tilannetta ja ilmausta.

3. Lue lukukappaleen jokainen idonkielinen ilmaus ääneen mahdollisimman monta kertaa.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Maria on tyttö.

2. Kalle on poika.

3. Talo on puutarhassa.

4. Minä olen puutarhassa.

5. Minä olen talossa.

6. Te olette talossa.

7. Te olette pöydän alla.

8. Koira on pöydällä talossa.

9. Rex on koira.

10. Viljami on kissa.

11. Koira on talossa.

12. Kissa on pöydällä.

13. Laatikko on pöydän alla.

14. Kissa on laatikon päällä.

15. Hiiri on talossa.

16. Hiiri on laatikossa.

17. Hiiri on pöydän alla.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minulla on koira.

2. Minä näen koiran.

3. Koira näkee minut.

4. Minä pidän (tästä) koirasta.

5. Minä pidän maidosta.

6. Koiralla on maitoa. / Maito on koiralla.

7. Kissa juo maitoa.

8. Te juotte maitoa.

9. Minulla on omena. / Omena on minulla.

10. Minä syön omenaa.

11. Nuori (= tyttö tai poika) syö omenaa.

12. Minä katson hiirtä.

13. Hiiri näkee veden.

14. Hiiri syö kirjaa.

15. Kirja on pöydällä.

16. Te luette kirjaa.

17. Te olette lukemassa kirjaa.

18. Kissa katsoo minua.

19. Kissa katsoo ovea.

20. Te koskette ovea / oveen.

21. Kissa koskee ikkunaa / ikkunaan.

22. Minä kosken ikkunaa / ikkunaan.

23. Minä kävelen / olen kävelemässä puutarhassa.

24. Te ja koira kävelette / olette kävelemässä puutarhassa.

25. Pöytä ja tuoli ovat talossa.

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle