2. kappale  –  Duesma Leciono

 

 

Adjektiivit

Idon adjektiivit tunnistaa helposti päätteestä, joka on -a. (Myös possessiivipronominit päättyvät -a.)

 

Vortaro

Opettele seuraavat sanat ulkoa:

drinkajo  -  juoma

manjajo  -  ruoka

plado  -  lautanen

komprar  -  ostaa (jtak; jstak) (idossa: ostaa “jssak”)

parolar  -  puhua

olda  -  vanha (elollinen)

granda  -  iso, suuri

yuna  -  nuori

mea  -  minun

sur  -  (jllak, jnk päällä)

floro  -  kukka

por  -  (jtak varten, jllek)

taso  -  kuppi

lernar  -  oppia

pozar  -  panna, asettaa

bela  -  kaunis

mikra  -  pieni

anke  -  myös, -kin (kielteisenä -kaan, -kään)

vua  -  Teidän

kavalo  -  hevonen

muro  -  seinä

dormar  -  nukkua

habitar  -  elää, asua

anciena  -  vanha (eloton)

blua  -  sininen

reda  -  punainen

hike  -  täällä, tässä

adhike  -  tänne, tähän

adsur  -  (jllek, jnk päälle)

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Vu lernas Ido.

2. Vu parolas Ido.

3. Me lernas Ido.

4. Me parolas Ido.

5. Me havas bela domo.

6. Mea domo es granda.

7. La domo es granda.

8. Me habitas hike.

9. Me dormas en la gardeno.

10. Mea hundo es olda.

11. Mea hundo anke habitas hike.

12. La hundo dormas en mea mikra gardeno.

13. La mikra kato regardas la granda hundo.

14. Vu habitas en bela domo.

15. Vu dormas sur la granda tablo.

16. La kato dormas sub la bela floro.

17. La kavalo es olda.

18. La mikra kavalo es yuna.

19. La yuna kavalo prizas la drinkajo.

20. Vu kompras manjajo por la kavalo.

21. Me kompras manjajo hike.

22. Me pozas vua plado adhike.

23. La plado es reda.

24. Me pozas manjajo adsur la plado.

25. La olda muso manjas la manjajo.

26. Drinkajo es en la mikra taso.

27. La blua taso es sur la tablo.

28. Vu vidas la muso en la taso.

29. Vua lakto es anke en la taso.

30. Me pozas la libro adsur la muro.

 

Kielto

Idossa kielto ilmaistaan sanalla ne ‘ei’. Suomessa kieltosana on verbi, joten sillä on kaikki persoonamuodot ‘en, et, ei, emme, ette, eivät’. Idossa kieltosana tulee ennen kiellettävää seikkaa, yleensä ennen verbiä: Me ne es, Me ne havas, Me ne mustas. Vertaa:

Me ne mustas irar adibe.  -  Minun ei pidä (tarvitse) mennä sinne.

Me mustas ne facar to.  -  Minun täytyy olla tekemättä (“ei-tehdä”) se., Minä en (minun ei) saa tehdä sitä.

 

Huomaa suomen omistusilmaus: Me ne havas ‘minulla ei ole’ = ‘minä en omista’.

 

Sananmuodostus

Adjektiivista voidaan muodostaa substantiivi vaihtamalla a-pääte o-päätteksi:

bona ‘hyvä’  –›  bono ‘hyvä (ihminen, esine, asia)’

yuna ‘nuori’  –›  yuno ‘nuori (ihminen)’

acesora ‘lisä-, sivu-’  –›  acesoro ‘sivuseikka’.

 

Myös päinvastoin voidaan tehdä substantiivista adjektiivi:

oro ‘kulta’  –›  ora ‘kultainen, kulta-’.

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me es. - Me ne es.

2. Me havas. - Me ne havas.

3. Me vidas. - Me ne vidas.

4. Me prizas. - Me ne prizas.

5. Me promenas. - Me ne promenas.

6. Me es olda. - Me ne es olda.

7. Me ne vidas vu.

8. Vu ne vidas me.

9. Me ne prizas la domo.

10. Me ne manjas la manjajo.

11. La hundo ne parolas Ido.

12. Vu ne lojas en London.

13. La kato ne lernas Ido.

14. Maria ne lojas en Paris.

15. Vu ne regardas Maria.

16. Vu ne lektas la libro.

17. La plado ne es en la domo.

18. La hundo ne regardas la kavalo.

19. La kato ne dormas en la buxo.

20. La yuno ne drinkas la lakto.

 

Vortaro

bruna  -  ruskea

do  -  siis, joten

ek  -  (jstak ulos)

felica  -  onnellinen

fisho  -  kala

gazono  -  nurmikko

hodie  -  tänään

magra  -  laiha, ohut

ofte  -  usein

strado  -  katu

trista  -  surullinen

chasar  -  jahdata, ajaa takaa

dop  -  takana

el, elu  -  hän (nainen), se (naaras)

feroca  -  hurja, raivokas, villi

foresto  -  metsä

grosa  -  lihava

il, ilu  -  hän (mies), se (uros)

nun  -  nyt

sama  -  sama

tre  -  hyvin, kovin, oikein

adsur  -  (jnk päälle, jllek)

 

Exercaro 3

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Felix es magra olda kato.

2. Il habitas dop vua domo en la foresto.

3. Il ofte promenas en mea granda gardeno.

4. Il ofte dormas sur mea gazono.

5. Hodie Felix chasas grosa bruna muso.

6. Hodie Felix ne havas manjajo.

7. Il es tre trista.

8. Do me pozas fisho por il adsur plado en la gardeno.

9. Nun Felix es tre felica.

10. Maria vidas Felix.

11. El ne prizas Felix e chasas il ek mea gardeno.

12. Felix es sur la strado.

13. Rex es feroca hundo.

14. Il anke vidas Felix.

15. Rex chasas il.

 

Konversado

Opit tässä olevat kieliopilliset seikat myöhemmin.

Hyvää huomenta!  -  Bona matino!

Hyvää päivää!  -  Bona jorno!

Mikä on sinun nimesi?  -  Quale vu nomesas?

Minun nimeni on Petri.  -  Me nomesas Petri.

Miten voitte?  -  Quale vu standas?

Oikein hyvin.  -  Tre bone.

Kiitos! Kiitän!  -  Me dankas!

Oletteko väsynyt?  -  Ka vu esas fatigita?

En lainkaan!  -  Tote ne!

Olen, hieman.  -  Yes, kelkete.

En, herra.  -  No, sioro.

Pyydän.  -  Me pregas.

Olen nälkäinen. Minun on nälkä.  -  Me hungras.

Onko Teidän jano?  -  Ka vu durstas?

Antakaa minulle lasi.  -  Donez a me glaso.

Kuppi teetä.  -  Taso de teo.

Haluatteko Te…?  -  Ka vu deziras…?

En ole vastaan. En vastusta.  -  Me ne objecionas.

Ei sillä ole väliä. Se ei ole tärkeää.  -  Ne importas.

 

Adjektiivit

Voit valinnaisesti jättää pois adjektiivin loppu-a:n ääntämisen sujuvuuden vuoksi: bona –› bon. Näin voi tehdä varsinkin silloin, kun seuraava sana alkaa vokaalilla.

 

Konversado (Petrin ja Marian toinen keskustelu.)

P: Bon jorno! Quale vu standas?

M: Tre bone, danko. E vu?

P: Me standas bone, danko. Me nomesas Petri. Quale vu nomesas?

M: Me nomesas Maria.

P: Til rivido, Maria!

M: Til rivido, Petri!

 

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Te opitte idoa.

2. Te puhutte idoa / idoksi.

3. Minä opin idoa.

4. Minä puhun idoa / idoksi.

5. Minulla on kaunis talo.

6. Minun taloni on suuri.

7. Talo on suuri.

8. Minä asun täällä.

9. Minä nukun puutarhassa.

10. Minun koirani on vanha.

11. Minun koiranikin asuu täällä. (huom. anke-sanan sijainti)

12. Koira nukkuu minun pienessä puutarhassani.

13. Pieni kissa katsoo isoa koiraa.

14. Te asutte kauniissa talossa.

15. Te nukutte suurella pöydällä.

16. Kissa nukkuu kauniin kukan alla.

17. Hevonen on vanha.

18. Pieni hevonen on nuori.

19. Nuori hevonen pitää juomasta.

20. Te ostatte ruokaa hevoselle.

21. Minä ostan ruokaa täältä.

22. Minä panen teidän lautasenne tähän.

23. Lautanen on punainen.

24. Minä panen ruokaa lautaselle.

25. Vanha hiiri syö ruokaa.

26. Juomaa on pienessä kupissa. / Pienessä kupissa on juomaa.

27. Sininen kuppi on pöydällä.

28. Te näette hiiren (olevan / joka on) kupissa.

29. Teidän maitonnekin on kupissa. (huom. anke-sanan sijainti)

30. Minä panen kirjan seinälle.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä olen. - Minä en ole.

2. Minulla on. - Minulla ei ole.

3. Minä näen. - Minä en näe.

4. Minä pidän. - Minä en pidä.

5. Minä kävelen. - Minä en kävele.

6. Minä olen vanha. - Minä en ole vanha.

7. Minä en näe Teitä.

8. Te ette näe minua.

9. Minä en pidä (tästä) talosta.

10. Minä en syö ruokaa.

11. (Tämä) Koira ei puhu idoa.

12. Te ette asu Lontoossa.

13. (Tämä) Kissa ei opi(skele) idoa.

14. Maria ei asu Pariisissa.

15. Te ette katso Mariaa.

16. Te ette lue kirjaa.

17. Lautanen ei ole talossa.

18. Koira ei katso hevosta.

19. Kissa ei nuku laatikossa.

20. Nuori (tyttö / poika) ei juo maitoa.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Felix on laiha vanha kissa.

2. Se asuu Teidän talonne takana metsässä.

3. Se kävelee usein minun suuressa puutarhassani.

4. Se nukkuu usein minun nurmikollani.

5. Tänään Felix jahtaa suurta ruskeaa hiirtä.

6. Tänään Felixillä ei ole ruokaa.

7. Se on hyvin surullinen.

8. Siis minä panen kalan sitä varten lautaselle puutarhaan. (huom. idoksi panna “jssak”)

9. Nyt Felix on hyvin onnellinen.

10. Maria näkee Felixin.

11. Hän ei pidä Felixistä ja ajaa sen minun puutarhastani.

12. Felix on kadulla.

13. Rex on hurja koira.

14. Sekin näkee Felixin.

15. Rex ajaa sitä takaa.

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle