4. kappale  –  Quaresma Leciono

 

 

Vortifado (Sananmuodostus)

-in- (naispuolinen, naaras):

yunino ‘tyttö’, kavalino ‘tamma’, hanino ‘kana’.

 

-ul- (miespuolinen, uros):

yunulo ‘poika’, kavalulo ‘ori’, hanulo ‘kukko’.

 

Mielestäsi voi tuntua, että sinulla on tässä vaiheessa suppea idon sanavarasto. Idossa käytetään johdonmukaisesti johtimia, joilla voidaan muodostaa pienestä sanastosta laajempi vähällä vaivalla. Esimerkiksi on mahdollista johtaa sana yuno ‘nuori henkilö’ sanaksi yunulo, joka merkitsee ‘poika’ tai poikaa tarkoittava ‘nuori’.

 

Lisäksi -ul- tekee henkilöä tai eläintä tarkoittavasta sanasta sanan, joka merkitsee vain urospuolista:

kato –› katulo ‘kollikissa’, hundo –› hundulo ‘koiraskoira’, jne.

Naaraspuolista merkitsevä sana syntyy johtimella -in-:

yunino ‘tyttö’, katino ‘narttukissa’, hundino ‘narttukoira’, jne.

Idossa nämä johtimet voivat liittyä mihin tahansa ihmistä tai eläintä merkitsevään sanaan. Suomen kielessä ei ole jokaiselle johdokselle lyhyttä sanakäännöstä.

 

Kokeillaan muutamia muita tapauksia:

filio ‘(oma) lapsi’, filiulo ‘(oma) poika’, filiino ‘tytär’.

kuzo ‘serkku’, kuzulo ‘serkkupoika, miesserkku’, kuzino ‘serkkutyttö, naisserkku’.

sekretario ‘sihteeri’, sekretariulo ‘sihteeri (mies)’, sekretiino ‘sihteeri (nainen)’

doktoro ‘lääkäri’, doktorulo ‘lääkäri (mies)’, doktorino ‘lääkäri (nainen)’

 

Kun on tarpeen, voidaan puhua kummastakin sukupuolesta, kun eteen liitetään ge-prefiksi:

geavi ‘isovanhemmat’, gefilii ‘(omat) lapset, poika ja tytär’.

 

Huomaa, että idossa sukupuolisuus yleensä jätetään ilmoittamatta. Käytä johdoksia -ul- ja -in- vain silloin, kun jostakin syystä haluat ilmoittaa ihmisen tai eläimen sukupuolen. Älä käytä näitä johdoksia turhaan.

 

Täydellinen idon johdinlista on löydettävissä hyvästä idon sanakirjasta, joka on tehty idon ja jonkin suuren eurooppalaisen kielen kesken.

 

Vortaro

Opettele seuraavat sanat ulkoa:

avan  -  edessä

butiko  -  kauppa

che  -  luona, (jllak); luokse, (jllek)

dentisto  -  hammaslääkäri

familio  -  perhe

frukto  -  hedelmä

karno  -  liha

karno-vendisto  -  lihakauppias

hundulo  -  uroskoira

katino  -  naaraskissa

kavalino  -  tamma

kavalulo  -  ori

kirko  -  kirkko

ma  -  mutta

mediko  -  lääkäri

musino  -  naarashiiri

musulo  -  uroshiiri

nur  -  vain

preferar  -  pitää parempana

staciono  -  asema

ruro  -  maaseutu

spozino  -  vaimo

spozulo  -  aviomies

urbo  -  kaupunki

vendar  -  myydä

vendisto  -  myyjä

yunino  -  tyttö

yunulo    -  poika

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Maria es yunino.

2. Kalle es yunulo.

3. Il havas hundulo.

4. Pomo es frukto.

5. Me nur kompras katino.

6. Me ofte iras a la urbo.

7. Me ofte iras che la dentisto.

8. La karno-vendisto vendas karno.

9. Antti es che la mediko.

10. Me ne kompras ol che la mediko.

11. Vua spozulo nomesas Jaakko.

12. Mea spozino iras a la butiki.

13. Hodie Lasse iras a la butiki.

14. El kompras karno por la familio.

15. La kavalino ne es en la ruro.

16. Il vendas la kavalulo en la urbo.

17. Pauli prizas karno, ma Roope preferas fisho.

18. Me ne kompras mea fisho che la frukto-vendisto.

19. La kirko es en la urbo avan la staciono.

20. Me kompras blanka musino e bruna musulo por vu.

 

Omistus

Idossa omistus (possessiivisuus) osoitetaan vain yhdellä tavalla. Possessiivisuus ilmaistaan di-preposition avulla: la libro di Petri ‘Petrin kirja’, la kato di mea spozino ‘minun vaimoni kissa’.

 

Huom. suomen habitiivinen ilmaus, esim. Minulla on kirja, ilmaistaan idoksi käyttämällä havar-verbiä: Me havas libro.

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. La hundo di Maria.

2. La domo di Petri.

3. La kato di la yunino.

4. La karno di la kato.

5. La karno di la hundo.

6. La kato di Maria.

7. La libro di Maria.

8. La taso di mea spozulo.

9. La familio di la yunuli.

10. La manjajo di la familio.

11. La hundo di la yunulo.

12. La familio di la mediko.

13. La domo di la instruktisto.

14. La yunini di ca skolo.

15. La kato di Ville.

 

Määrä

Idossa käytetään määrän ilmauksessa de-prepositiota: taso de kafeo ‘kuppi / kupillinen kahvia’, stoko de libri ‘pino kirjoja’. Ole tarkkana, sillä prepositiot de ja di ovat hyvin samankaltaiset.

 

Exercaro 3

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. taso de teo.

2. la taso de teo.

3. la flori di Maria.

4. buxo de pomi.

5. taso de kafeo.

6. glaso de lakto.

7. glaso de aquo.

8. botelo de vino.

9. botelo de lakto.

10. familio di mediki.

11. la tasi de kafeo di la dentisti.

 

Vortaro

adube  -  mihin, minne

askoltar  -  kuunnella

atraktiva  -  puoleensavetävä, kiinnostava

biro  -  olut

bone  -  hyvin

botelo  -  pullo

de  -  (jtak, määrän ilmaus)

di  -  (jnk, omistuksen ilmaus)

do  -  eli, siis, joten (johtopäätöksen osoittaminen)

instruktar  -  opettaa

instruktisto  -  opettaja

skolo  -  koulu

teo  -  tee

vino  -  viini

ca  -  tämä

li  -  he, ne (monikko sanoista ilu, elu, olu)

yen  -  kas tässä

 

Exercaro 4

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Li instruktas bone.

2. El regardas yunulo.

3. El regardas botelo.

4. Li es tre mala yuni.

5. La yunulo havas botelo de biro.

6. La instruktisti di ca skolo es bona.

7. Ol es la botelo de biro di la instruktisto.

8. La yunulo e la yunino drinkas la biro.

9. Li ne askoltas e do li ne lernas.

10. La atraktiva yunino ne askoltas la mala instruktisto.

 

Konversado (En la drinkerio.)

P: Bon vespero, Maria! Quale vu standas hodie?

M: Me standas bone, danko. Quale vu standas?

P: Tre bone, danko.

M: Adube ni iras?

P: Ni iras a la drinkerio. La drinkerio nomesas la Nigra Porko. Mea amiki dicas ke ol es tre bona drinkerio.

M: Me ne savas ube la Nigra Porko esas. Ube ol esas, Petri?

P: Ol es dop la domo di Sioro Jokinen, la dentisto.

M: Me rare iras a ta strado.

P: Ho, me ofte iras a ta strado, e me ofte drinkas biro en la Nigra Porko. Ha! Yen ol! Ka vu deziras biro, Maria?

M: Ka vu havas pekunio?

P: Ho, yes! Hodie me havas pekunio.

M: Do, me deziras glaso de biro.

 

Manjaji (Ruoat)

butro  -  voi

fabo  -  papu

fisho  -  kala

flor-kaulo  -  kukkakaali

fromajo  -  juusto

karno  -  liha

karoto  -  porkkana

ovo  -  muna

kaulo  -  kaali

konfitajo  -  hillo

kukombro  -  kurkku

latugo  -  lehtisalaatti

margarino  -  margariini

mustardo  -  sinappi

onyono  -  sipuli

pano  -  leipä

pipro  -  pippuri

pizo  -  herne

rosto-pano  -  paahtoleipä

salo  -  suola

sauco  -  kastike

karno-sauco  -  paistinkastike

sociso  -  makkara

sukro  -  sokeri

supo  -  keitto

tarto  -  (hedelmä)torttu

terpomo  -  peruna

tomato  -  tomaatti

torto  -  piirakka, piiras

vinagro  -  (viini)etikka

 

Konversado

Antakaa / anna minulle haarukka.  -  Donez a me forketo.

Minulla ei ole lusikkaa.  -  Me ne havas kuliero.

Tämä veitsi ei ole terävä.  -  Ta kultelo ne esas akuta.

Ojentakaa / ojenna minulle suola.  -  Pasigez a me la salo.

Voisitteko ojentaa leivän?  -  Ka vu voluntus pasigar la pano?

Tuokaa minulle pullo tummaa olutta.  -  Adportez a me botelo de nigra biro.

Haluatteko te lasin vaaleaa (“keltaista”) olutta?  -  Ka vu deziras glaso de flava biro?

Minä juon vain vettä.  -  Me drinkas nur aquo.

Oletteko te raitis (raittiina, juomatta)?  -  Ka vu esas ne-alkoholisto?*

Haluatteko te salaattia?  -  Ka vu deziras salado?

Tässä (on) hienoa lehtisalaattia.  -  Yen bela latugo.

Otatteko te öljyä ja etikkaa?  -  Ka vu prenas oleo e vinagro?

Tässä (on) pippuri ja suola.  -  Yen la pipro e la salo.

 

* Ihminen, joka ei koskaan juo alkoholia, raivoraitis, on anti-alkoholisto.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Maria on tyttö.

2. Kalle on poika.

3. Hänellä on uroskoira.

4. Omena on hedelmä.

5. Minä olen vain ostamassa naaraskissaa.

6. Minä menen usein kaupunkiin.

7. Minä menen usein hammaslääkärille.

8. Lihakauppias myy lihaa.

9. Antti on lääkärillä (= lääkärin luona).

10. Minä en osta sitä lääkäriltä (= lääkärin vastaanotolta).

11. Teidän miehenne nimi on Jaakko.

12. Minun vaimoni menee kauppoihin.

13. Tänään Lasse menee kauppoihin.

14. Hän (= nainen) ostaa lihaa perheelle(en).

15. Tamma ei ole maaseudulla.

16. Hän (= mies) myy oriin kaupungissa.

17. Pauli pitää lihasta, mutta Roope pitää kalaa parempana.

18. Minä en osta kalaani hedelmäkauppiaalta.

19. Kirkko on kaupungissa aseman edessä.

20. Minä ostan valkoisen naarashiiren ja ruskean uroshiiren Teille.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Marian koira.

2. Petrin talo.

3. Tytön kissa.

4. Kissan liha.

5. Koiran liha.

6. Marian kissa.

7. Marian kirja.

8. Minun mieheni kuppi.

9. Poikien perhe.

10. Perheen ruoka.

11. Pojan koira.

12. Lääkärin perhe.

13. Opettajan talo.

14. Tämän koulun tytöt.

15. Villen kissa.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. kuppi / kupillinen teetä.

2. (tämä) kuppi teetä.

3. Marian kukat.

4. laatikko / laatikollinen omenia.

5. kuppi / kupillinen kahvia.

6. lasi(llinen) maitoa.

7. lasi(llinen) vettä.

8. pullo(llinen) viiniä.

9. pullo(llinen) maitoa.

10. lääkärin perhe.

11. hammaslääkärien kupilliset kahvia.

 

Exercaro 4 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. He opettavat hyvin.

2. Hän (= poika) katsoo tyttöä.

3. Hän (= mies) katsoo pulloa.

4. He ovat hyvin pahoja lapsia.

5. Pojalla on pullo olutta.

6. Tämän koulun opettajat ovat hyviä.

7. Tämä on opettajan pullo olutta.

8. Poika ja tyttö juovat olutta.

9. He eivät kuuntele ja he siis eivät opi.

10. Puoleensavetävä tyttö ei kuuntele huonoa opettajaa.

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle