6. kappale  –  Sisesma Leciono

 

Interrogatiivipronominit (1)

Kysyvä eli interrogatiivinen pronomini on qua ‘kuka’:

Qua regardas me?  -  Kuka katsoo minua?

Qua amas il?  -  Kuka rakastaa häntä?

 

Monikollinen interrogatiivipronomini on qui ‘ketkä’:

Qui regardas me?  -  Ketkä katsovat minua?

Qui amas il?  -  Ketkä rakastavat häntä?

 

Jos kohde on täysin tuntematon, käytetään neutraalista muotoa quo ‘mikä, mitä’:

Quo es en la buxo?  -  Mikä (mitä) on laatikossa?

Quo eventis?  -  Mitä tapahtui?

 

Kuten huomaat, idossa kysymyslauseen sanajärjestys on sama kuin väitelauseissa suomen kielen tapaan. Kuitenkin on mahdollista sanoa Qua il es? tai Qua es il? ‘Kuka hän on?’

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Qua il esas?

2. Qua esis malada?

3. Quo es en la gardeno?

4. Qua facis la laboro di Jorma?

5. Qua amas la olda kavalo?

6. Quo manjas mea pomi?

7. Qui venis hike kun la hundo?

8. Qui lernas Ido en la skolo?

9. Qui iris a la skolo kun blanka musi?

10. Qua vizitas la amiki di la olda butikisti?

 

Numerot

un  -  yksi

du  -  kaksi

tri  -  kolme

quar  -  neljä

kin  -  viisi

sis  -  kuusi

sep  -  seitsemän

ok  -  kahdeksan

non  -  yhdeksän

dek  -  kymmenen

Lukusanan jälkeen tuleva substantiivi on monikkomuodossa (paitsi sanan un ‘yksi’ jälkeen).

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me havas dek kati.

2. Me havas un fratulo.

3. Non yunini vizitis me.

4. Mea fratulo vidis tri uceli.

5. Qua havas du boteli de biro?

6. La hundo manjas kin kuki.

7. El ne kompras sis pomi.

8. Ni havas nur quar neta shui.

9. Ka sep flori es en la gardeno?

10 La domo di Maria ne havas ok fenestri.

 

Vortifado

-ey- (paikka tai tila, joka on tarkoitettu jotakin toimintaa tai esinettä varten):

pregeyo  -  rukoushuone  (pregar ‘rukoilla’)

koqueyo  -  keittiö  (koquar ‘keittää’)

tombeyo  -  hautausmaa  (tombo ‘hauta’)

kavaleyo  -  hevostalli  (kavalo ‘hevonen’)

hundeyo  -  koiratarha  (hundo ‘koira’)

viteyo  -  viinitarha  (vito ‘viiniköynnös’)

lerneyo  -  luokkahuone  (lernar ‘oppia’)

lojeyo  -  (tilapäinen) asuinpaikka  (lojar ‘asua, elää’)

dormeyo  -  makuusali  (dormar ‘nukkua’) (vrt. dormo-chambro ‘makuuhuone’)

Voit koettaa keksiä itse lisää. Muista kuitenkin, että idossa on mahdollista käyttää myös erityissanoja, joilla on hyvin samankaltainen merkitys kuin ey-johdoksella:

universitato, skolo, jne. mieluummin kuin lerneyo

katedralo, kirko, jne. mieluummin kuin pregeyo.

 

-uy- (säiliö, astia, yms.)

inkuyo  -  mustepullo

kafeuyo  -  kahvirasia

teuyo  -  teepurkki

sigaruyo  -  sikarilaatikko

Huom. kafe-krucho ‘kahvipannu’, te-krucho ‘teepannu’.

 

-i- (jonkin toiminnan, hallinnon alue):

dukio  -  herttuakunta

komtio  -  kreivikunta

episkopio  -  hiippakunta

 

-ed- (jotakin täysi määrä):

bokedo  -  suullinen, suuntäysi

pinchedo  -  hyppysellinen

glutedo  -  kulauksen verta

 

Vortaro

laborar  -  työskennellä, tehdä työtä

trovar  -  löytää

sidar  -  istua

rezidar  -  oleskella, asua, elää

 

Seuraavilla kahdella sanalla on rajallisempi merkityalue:

lojar  -  asua (määräajan, esim. vieraana)

habitar  -  asua, elää (omassa asunnossaan).

On lojas tempe (kurte) che altra persono od en gasteyo.

On habitas permanente en propra o fixa domo.

On habitas urbo, che amiko, parento, en apartamento, en chambro, e.c.

 

Exercaro 3

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. La drinkerio es vua laboreyo.

2. La pueri es en la kavaleyo.

3. Mea hundo ne lojas en hundeyo.

4. Ni havas fisheyo en nia gardeno.

5. La domo havas bela koqueyo.

6. La yuni manjas en la manjeyo.

7. El ne trovis sideyo.

8. Mea domo es la rezideyo di multa musi.

9. Li ne trovis drinkeyo por la kavali.

10. Li ne havas dormeyo en la skolo.

 

Dum, en

Huomaa seuraava prepositioiden välinen ero:

Me manjis dum la nokto.  -  Minä söin yön aikana / ajan.

Me manjis en la nokto.  -  Minä söin yöllä. (kerran tai useammin)

 

Od / o

Muoto od / o ‘tai’ valitaan samoin perustein kuin ed / e ‘ja’: kun seuraava sana alkaa vokaalilla, käytetään yleensä od-muotoa, ja o-muotoa käytetään, kun seuraava sana alkaa konsonantilla.

 

Vortifado (Adjektivi kun nuanci)

-al- (jokin kuuluu tai liittyy johonkin):

universala  -  universaali, koko maailmaan liittyvä, maailmallinen

racionala  -  rationaalinen, järkeen liittyvä, järjellinen

 

-oz- (täynnä jotakin, sisältää jotakin, rikas jostakin):

poroza  -  huokoinen

sabloza  -  hiekkainen

kurajoza  -  rohkea

famoza  -  kuuluisa

 

-em- (taipuvainen johonkin):

babilema  -  puhelias

ociema  -  laiska, joutilas, vetelä

laborema  -  työteliäs, ahkera

 

-ik- (sairas jostakin, jostakin kärsivä):

ftiziiko  -  keuhkotautinen

artritiko  -  niveltulehdusta sairastava

alkoholiko  -  alkoholisti, juoppo

 

-atr- (jonkin kaltainen, tapainen, tyyppinen):

sponjatra  -  sienimäinen

haratra  -  hiusmainen, hiuksen kaltainen

verdatra  -  vihertävä, vihreähkö

 

-e- (jonkin värinen, näköinen)

rozea  -  ruusunvärinen, vaaleanpunainen

violea  -  violettinen

musea  -  hiiren värinen

 

Vortaro

armeo  -  armeija

automobilo  -  auto

biciklo  -  polkupyörä

divenar  -  tulla (jksik / jk)

dormeyo  -  nukkumapaikka

konduktar  -  ajaa

grandega  -  valtava

kamionisto  -  kuorma-auton kuljettaja

kamiono  -  kuorma-auto

pos  -  (jnk) jälkeen, (jtak) myöhemmin

patro  -  isä

posdimezo  -  iltapäivä

soldato  -  sotilas

vespero  -  ilta

ipsa  -  itse

lito  -  sänky, vuode

milito  -  sota

nokto  -  yö

od / o  -  tai

pri  -  (jstak aiheesta)

dum  -  aikana, ajan

sen  -  ilman, vailla, (tekemä)ttä (jtak)

 

Mea Patro

Mea patro esis soldato dum la milito. En la armeo il lernis pri automobili e kamioni. Il konduktis kamioni. Pos la milito il divenis kamionisto. Il nun konduktas grandega kamioni. Il konduktas dum la matino e dum la posdimezo. Ofte il konduktas kamioni dum la vespero e la nokto sen dormar.

 

Kande me esis puero me ofte iris kun il en la kamiono. Ni vizitis multa urbi. Dum la nokto ni dormis sur lito en la kamiono od en dormeyo por kamionisti. Me ipsa ne konduktas automobilo. Me es tro yuna. Me havas biciklo.

 

Vortaro

aparar  -  ilmestyä, tulla esiin

autuno  -  syksy

brilar  -  loistaa, paistaa

ca  -  tämä

dop  -  takana; taakse

desaparar  -  kadota, hävitä

horizonto  -  taivaanranta

jorno  -  päivä

kantar  -  laulaa

kolda  -  kylmä

kovrilo  -  peitto, peite

lana  -  villainen

luno  -  kuu

nepluse  -  ei enempää, ei pitempää(n)

plura  -  moni, usea

printempo  -  kevät

somero  -  kesä

stelo  -  tähti

suno  -  aurinko

tante  -  niin, siten, sillä lailla

trovar  -  löytää

ucelo  -  lintu

uzar  -  käyttää

varma  -  lämmin

venar  -  tulla

vintro  -  talvi

sama … kam  -  sama kuin

quale  -  kuten, lailla

 

Exercaro 4

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Quo es hike?

2. Qua lojas hike?

3. Ube mea lito esas?

4. Ube vua kato es?

5. Quo es en la kamiono?

6. Qui vi esas?

7. Qui li es?

8. Qua havas grandega shui?

9. Qua lojas en la gardeno?

10. Qui havas la reda bicikli?

 

Exercaro 5

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Quar varma nokti.

2. Non bruna uceli.

3. Pos tri vesperi.

4. Dek grandega matri.

5. Sis steli brilas.

6. Ok lana kovrili.

7. La sama sep kovrili.

8. Du malada soldati rezidis hike.

9. Kin kavali dormis en ca lito.

10. Un feroca olda kato esis sub la lito.

 

Bona Nokto

Dum la jorno la suno brilas. Dum la vespero la suno desaparas dop la horizonto. La uceli nepluse kantas. Li trovas dormeyo en la arbori e li dormas. La nokto venas. Dum la nokto la luno aparas e la steli brilas. En la nokto me iras a lito e lektas libro dum un horo ante dormar.

 

Me havas grandega lito qua es en mea dormo-chambro. Mea chambro ne es varma dum la printempo e me uzas kin kovrili. Dum la somero la vetero es varma e mea chambro ne es kolda. Me uzas nur un kovrilo. Dum la autuno la vetero divenas kolda. Me uzas plura kovrili. Me uzas sis lana kovrili. Dum la vintro la vetero es tante kolda ke me uzas dek kovrili, e mea du granda hundi dormas en la sama lito kam la mea (quale me).

 

La familio (perhe)

avo  -  isovanhempi

avino  -  isoäiti

avulo  -  isoisä

patro  -  isä

matro  -  äiti

genitoro  -  vanhempi

parento  -  sukulainen

spozo  -  puoliso

spozino  -  vaimo

spozulo  -  aviomies

filio  -  (oma) lapsi

filiino  -  tytär

filiulo  -  (oma) poika

gefilii  -  sisarukset

frato  -  veli / sisko

fratino  -  sisko

fratulo  -  veli

nepoto  -  lapsenlapsi

nepotino  -  (oman) lapsen tytär, lapsenlapsi

nepotulo  -  (oman) lapsen poika, lapsenlapsi

onklo  -  setä; eno / täti

onklino  -  täti

onklulo  -  setä, eno

kuzo  -  serkku

kuzino  -  serkku(tyttö)

kuzulo  -  serkku(poika)

nevo  -  veljenlapsi / sisarenlapsi

nevino  -  veljentytär / sisarentytär

nevulo  -  veljenpoika / sisarenpoika

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Kuka hän on?

2. Kuka oli sairaana?

3. Mikä on puutarhassa?

4. Kuka teki Jorman työn?

5. Kuka rakastaa vanhaa hevosta?

6. Kuka söi minun omenani?

7. Ketkä tulivat tänne koiran kanssa?

8. Ketkä opiskelevat idoa koulussa?

9. Ketkä menivät koululle valkoiset hiiret mukanaan?

10. Kuka vierailee vanhojen kauppiaiden ystävien luona?

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minulla on kymmenen kissaa.

2. Minulla on yksi veli.

3. Yhdeksän tyttöä vieraili luonani.

4. Veljeni näki kolme lintua.

5. Kenellä on kaksi pulloa olutta?

6. Koira syö (nyt) viisi kakkua. Koira syö viittä kakkua.

7. Hän ei (nyt) osta kuutta omenaa.

8. Meillä on vain neljä puhdasta kenkää.

9. Onko puutarhassa seitsemän (seitsemää) kukkaa?

10. Marian talossa ei ole kahdeksaa ikkunaa.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Baari on Teidän työpaikkanne.

2. Lapset ovat hevostallissa.

3. Koirani ei asu koiratarhassa.

4. Meillä on kala-allas puutarhassamme.

5. Talossa on kaunis keittiö.

6. Nuoret syövät ruokasalissa.

7. Hän ei löytänyt istumapaikkaa.

8. Taloni on monen hiiren asuinpaikka.

9. He eivät löytäneet juomapaikkaa hevosille.

10. Hänellä ei ole nukkumapaikkaa koulussa.

 

Exercaro 4 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Mikä / mitä tässä on?

2. Kuka asuu täällä / tässä?

3. Missä on minun sänkyni?

4. Missä on Teidän kissanne?

5. Kuka on kuorma-autossa?

6. Keitä te olette?

7. Keitä he ovat?

8. Kenellä on valtavat kengät?

9. Kuka asuu puutarhassa?

10. Keillä on punaiset polkupyörät?

 

Exercaro 5 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Neljä lämmintä yötä.

2. Yhdeksän ruskeaa lintua.

3. Kolmen illan jälkeen.

4. Kymmenen valtavaa äitiä.

5. Kuusi tähteä loistaa.

6. Kahdeksan villapeitettä.

7. Samat seitsemän peitettä.

8. Kaksi sairasta sotilasta asui täällä.

9. Viisi hevosta nukkui tässä vuoteessa.

10. Yksi villi vanha kissa oli sängyn alla.

 

 

 

 Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle