I D O - I T A L I A

         da  F e r n a n d o   Z A N G O N I

En ta internet-pagino esas plura laboruri Idala, bela riedituri o verki originala da nia samideano sioro Fernando Zangoni, laborema samideano Italiana. Omna dokumenti esas tre utila por lernar la linguo internaciona Ido, mem por ti qui ne savas la Italiana. Deskargez e juez ta valoroza dokumentraro!
Ta ret-pagino existas danke la kunlaboro da Frank Kasper, qua helpis Editerio Krayono evitar la desaparo de la laboruro da sioro Zangoni, lon Editerio Krayono (e supozeble la Idistaro) sincere gratitudas.

I - Gramatiko per skemi en IDO-Italiana di la linguo internaciona IDO.

Indexo
Alfabeto, pronunco, puntizado ed acento
Vorti e derivadi
Prefixi, prepozicioni prefixa, dezinenci gramatikala
Sufixi
Verbi, parto A
Verbi, parto B
500 verbi (Italiana)
500 verbi (Ido)
Modi e tempi, parto A
Modi e tempi, parto B
Verbi reflektiva, reciproka, unipersona e kompozado
Pronomi personala, pronomi ed adjektivi posedala, komparativo, artiklo
Sintaxo, parto A
Sintaxo, parto B
Adjektivi
Altra reguli
prepozicioni
Konjuncioni
Adverbi (Ido-Italiana)
Adverbi (Italiana-Ido)
Nomi, adresi e formuli di politeso en letri

en Ido, en la Italiana, da Fernando Zangoni.

II - Grammatica Moderna della Lingua Internazionale IDO.

Grammatica Moderna della Lingua Internazionale Ido en la Italiana, da Fernando Zangoni.

III - Detaloza IDO-kurso en la Italiana.

Ido-kurso en la Italiana: (duadek lecioni, 156 pagini) di la linguo internaciona, da sioro Josι Miguel LOPEZ, di la Ido-Societo Hispana, tradukita aden la Italiana da Fernando Zangoni. Pluse ta kurso kontenas vortaro Ido-Italiana.

IV - Dicionario IDO –Italiana.

Ta dicionario: kontenas la vorti di la lexiko da C.De Cock (1992) ed olti di la lexiko da R.B.Carnaghan (2001).

V - Dicionario Italiana – IDO.

Ta tre nova dicionario: da Fernando Zangoni esas plu moderma, plu richa, plu kompleta e plu voluminoza (cirkum 44000 linei) kam ta da P. Lusana (cirkum 21000 linei) dil 1924. NOVA VERKO: 2006-2007-2008  

VI - Periodala Tabelo dil elementaro.

La Tabelo periodala dil elementaro: anke kontenas la lasta elementi deskovrita kun multa kemial expliki, da Fernando Zangoni. En Ido. NOVA VERKO: 2008

VII - Dicionario di nomi geografiala IDO-ITA + ITA-IDO + NOVA/KURTA LANDONOMI.

Ta dicionario: anke kontenas nova propozi di lando-nomi e kurta formi por habitanti e lingui, da Fernando Zangoni. Ajornata ye junio 2008.

VIII - Statistiki di la nacionaro.

Ta statistiki: referesas ye la nacionaro di la tota mondo, da Fernando Zangoni. NOVA VERKO: 2008. Ajornata ye la lasta yaro disponebla. Me ajornos olu omna-yare. En Ido.

IX - Propagilo por la linguo internaciona IDO.

Propagilo por la linguo internaciona Ido: en la Italiana, da Fernando Zangoni.

X - Exercaro e lektaji.

La exercaro e lektaji: en Ido, en la Italiana (kun la interesinda Europana Uniono).

XI - Manualetto della lingua internazionale IDO.

Lerno-libro: (dek lecioni) en la Italiana di la linguo internaciona Ido, da profesoro P. Lusana.

XII - Kompleta Gramatiko Detaloza.

Kompleta Gramatiko Detaloza di la linguo internaciona Ido: en Ido, en la Italiana. Sioro Fernando Zangoni partradukis ta libro a la bela Italiana linguo.

XIII - Statistiki di la lingui en la mondo.

Statistiko: di la maxim importanta lingui mondala, da Fernando Zangoni. (2004)

XIV - IDO-stilo, rimaro e plusa lektindaji.

Konsili ed exempli pri: bona stilo e pri la tradukado da Dro. Max Talmey e Rimaro da J. Guignon. Kun plura expliki, naraci, rakonti, anekdoti, prozo e poezii di la Antologio di la Idolinguo (1esma e 2esma tomo) da Andreas Juste. En Ido, en la Italiana

XV - Vortari plurlinguala.

Unesma tomo, Ido-Angla, Ido-Italiana, Ido-Franca, Ido-Hispana, Ido-Germana ed Ido-Rusa.
Duesma tomo, Ido-Portugala, Ido-Nederlandana, Ido-Fina, Ido-Ukraina, Ido-Esperanta ed Ido-Koreana.
Triesma tomo, Ido-Polona, Ido-Rumana ed Ido-Japona.

da Fernando Zangoni.

Lasta aktualigo: 28ma di junio 2008.          Ido-Rumania - Ido-Europa - Publikaji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………